KULTURMÅLERI OCH PAPPSPÄNNING

Behöver du hjälp med invändig eller utvändig målning? Vi jobbar med traditionella kulturfärger som inte bara gör att dina byggnadsdetaljer håller längre, de slits på ett fördelaktigt sätt och blir vackrare med åren. Vi har erfarenhet av att jobba med linoljefärg, äggoljetempera, limfärg, emulsionsfärger, silikatfärg samt såklart slamfärg.

Har du övervägt pappspända väggar istället för gips? Vi hjälper dig att skapa väggar och tak med liv! Innan masonit och treetex dök upp på 1930-talet och snabbt blev populära som beklädnad på väggar och tak, så var det vanligt pappspänna sina väggar och tak. Pappspänning i tak höll i sig även långt efter det att skivmaterialen tog över väggarna. På pappen kunde man sedan tapetsera, måla schablontapeter eller bara enfärgat. Pappspänning är förvånandsvärt lätt och är särskilt tacksamt om väggarna inte är perfekt vinkelräta (vilket ett gammalt hus sällan är). Det är billigt både i materialinköp och arbetsbesparande då du både slipper tidsödande förarbete med att rikta upp väggar före uppsättning av skivor, samt spackling och slipning efteråt. Väggar är generellt enklare att pappspänna än tak (där man behöver vara två stycken). Vi hjälper dig gärna dig igång om du vill prova själv eller så kan vi göra jobbet åt dig om du hellre föredrar det!

Vi kan ta på oss målning av smått som stort (i mån av tid såklart), både inne och ute. Vi kan också erbjuda konsultation.

Varför ska du välja kulturfärger?

Färgtyper så som linoljefärg, slamfärg, tempera, limfärg etc. benämns som traditionella eller kulturfärger därför att de använts inom den svenska byggnads- och måleritraditionen under hundratals år, där tekniker och recept ständigt utvecklats och förfinats. Man kan säga att dessa med råge är beprövade. Använda på rätt sätt och på rätt ställen kan de motverka fuktinträngning och nedbrytning av byggnadsmaterialen genom solens UV-strålning och i värsta fall inte påverka mer negativt än om trät fortsatt vore obehandlat. De är dessutom skonsamma mot både hälsa och miljö, även om det dock finns undantag gällande vissa pigment.

De ”konventionella” petroleumbaserade färgtyper som säljs i färg- eller bygghandeln idag började få fäste under andra världskriget då linoljan var ransonerad. Den har sedan dess understötts av en starkt framväxande kem- och färgindustri. De har såklart många fördelar, annars skulle de ha försvunnits. De största fördelarna är, förutom tillgängligheten, också att torktiden är kort och färgen lättapplicerad, samt att de flyter ut till en jämn slät yta. Det finns dock baksidor som är viktiga att ha i beaktande. Färgfilmen för dessa blir mycket hård, vilket ger en fin yta och är bra så länge den håller. Men när sprickor uppkommer i färgfilmen (vilket det kommer bli så småningom), kan fukt också tränga in under färgfilmen. Detta skapar i sin tur problem då den får svårt att hitta ut igen då färgfilmen inte släpper igenom någon fukt. Fuktutsatta områden löper därför stor risk att ruttna. När färgfilmen slits gör den det genom att spricka och ramla av i större flagor. De innehåller också ofta ämnen som är skadliga för miljö och hälsa – ofta utsöndras dessa ämnen flera veckor efter målning.

Vilken färg ska jag välja till vad?

Linoljefärg och linolja
Linoljefärg fäster på nästan allting (trä, metall, plast, puts), och kan målas både inom- och utomhus. Ursprungligen användes linoljefärgen inom konstmåleri, men under 1700- och 1800-talen blev det vanligt att använda inom byggnadsmåleri. Det är den klart lämpligaste färgen att använda på fönster, men den används också till alla former av snickerier både ute och inne, som foder, lister och paneler. Utomhus är det dock viktigt att tillse att färgen innehåller zinkoxid, som motverkar påväxt av mikroorganismer. Vissa tillverkare har samma färgsystem för ute- och innemålning medan andra har separata utomhusfärger.

På ytor som är utsatta för solljus så slits linoljefärg genom att den polymer som bildas när bindemedlet (linolja) oxiderar, bryts ned och frilägger pigmentet, vilket ger en krackelerad yta. Om man drar med fingret på en krackelerad yta så kan man se fint pigmentdamm på huden. På möbler, skåpdörrar etc är det vanligare att man mekaniskt nöter bort färgen, och till slut frilägger trät. Smaken är ju såklart som baken, men vi tycker att det inte finns något vackrare än saker som gradvis har nötts ned genom mänsklig beröring! Det fina är dock att om man vill måla om en tidigare linoljefärgad yta, så räcker det att skrapa bort lös färg, en lätt slipning för att jämna till kanter och sedan en ny strykning.

Linoljefärgen skyddar trät dels genom de yttre färgskikten, som hindrar att vatten kan tränga in, men också genom att linoljan sugs in och mättar trät så att det inte kan ta upp fukt. På trä som är utsatt för vatten, t.ex. fönsterbågar och fasader, så rekommenderas att först impregnera detta med ren linolja, för att förhindra att vatten kan tränga in i träet. Denna behandling görs med fördel med linolja upphettad till omkring 130 grader för att maximera linoljans inträngning i träet och avdunsta den fukt som normalt finns lagrad i trät. Vi använder uteslutande kokt linolja som är renad från slaggprodukter som mikroorganismer gillar, för att minimera påväxt. Linoljefärgens nedbrytning kan också användas som husets egna påminnelsefunktion. När färgen börjar att krita och krackelera börjar det bli dags att också gå över fönsterbågarna, ersätta dåligt kitt, olja in och måla om. Man behöver dock inte känna någon omedelbar ångest över att fönstren behöver ses över. Linoljefärgen kommer – till skillnad mot slitna ”konventionella” färger – inte i sig själv påskynda någon nedbrytning av träet – även om regelbundet underhåll såklart är det idealiska.

Vi har erfarenheter från de flesta större tillverkare av linoljefärg i Sverige och hjälper gärna till att guida dig mellan vad som skiljer mellan olika fabrikat.

Slamfärg
Slamfärg, eller rödfärg som den nog oftast förknippas med (även om det är möjligt att göra slamfärg i många olika kulörer) har en historisk förankring i Sverige. Slamfärgen görs av pigment som slammas upp i ett lim, som traditionella gjorts av är gjort av råg- eller vetemjöl och vatten. Slamfärgen används främst till utomhusmåleri. Slamfärgens funktion, förutom den rent estetiska, är att utgöra ett offerskikt mot solens strålning. Den är helt diffusionsöppen, dvs tillåter fukt att vandra ut och in. Detta gör att fukt inte stängs inne i trät utan kan torka ut. Med rätt val av virkeskvalitet kan en slamfärgad panel hålla i hundratals år.

Emulsionsfärg
Emulsionsfärger är färger där två normalt olösliga vätskor (t.ex. olja och vatten) fås att lösa varandra genom ett emulgeringsmedel. Äggoljetempera (se nedan) är ett exempel på emulsionsfärg, men flera linoljefärgstillverkare har färdiga emulsionsfärger. Vi har mycket goda erfarenheter av att använda Linus väggfärg från Allbäck linoljeprodukter, som är en emulsionsfärg innehållande linolja, vatten cellulosalim och shellac. Den är har konsistens som yoghurt och är väldigt lätt att jobba med, är avtorkningsbar, kritar inte och är diffusionsöppen. Då ytan blir helmatt och liknar limfärg till strukturen har vi använt den på ytor som traditionellt målats med limfärg som innertak, på murstockar, spismurar och som bakgrundsfärg vid shablonmålning.

Äggoljetempera
Äggoljetempera en temperafärg och emulsionsfärg gjord på ägg, kallpressad och renad linolja, vatten och pigment. Ägget fungerar som emulgeringsmedel som gör att olja och vatten kan blanda sig. Olika temperafärger har funnits mycket länge och var redan på medeltiden dominerande för målning av trä. Äggoljetemperan ger en speciell och levande sammetslyster. Färgen kan målas på de flesta underlag, men gör sig bäst i inomhusklimat på grund av risk för påväxt av mikroorganismer. Den är vanlig att måla på trä, papp, puts och lämpar sig väldig väl till schablonmåleri. Den är dammtorr inom någon timme, övermålningsbar efter 6-12 timmar och helt yttorr efter några dagar. Det är billigt och lätt att blanda egen äggoljetempera, men de finns också att köpa färdigblandade. Blandad äggoljetempera ska förvaras i kylskåp, där hållbarheten är ungefär ett par veckor – luktar den dåligt så ska man inte använda den.

Limfärg
Limfärg är bland den billigste färgen man kan tillgå, då den endast består av krita, vatten och lim (samt eventuellt pigment) och var därför mycket vanlig som inomhusfärg på både tak, väggar och för schablonmåleri. Då limfärg är fuktkänslig så är den inte så lämplig att använda i t.ex. kök och badrum. Limfärg användes förr också vid tryckning av tapeter. Limfärger är helmatta och ger pigmenten en lyskraft som få andra färger förmår. Det går att använda olika typer av lim, längre tillbaka användes huvudsakligen olika animaliska lim (t.ex. benlim, hornlim eller fisklim) men sedan 1800-talet har dessa ersatts av cellulosalim, vilket möjliggör en lättare hantering då detta gör att limfärgen inte behöver hållas varm för att kunna strykas.

Silikatfärg
Silikatfärg uppfanns under andra hälften av 1800-talet och är en vattenburen färg där vattenglas (kaliumsilikat) är bindemedel. Färgen används på mineraliska underlag som tegel, betong och puts. Då färgen binder kemiskt till det mineraliska underlaget ger det ett mycket tåligt färgskikt som är diffusionsöppet (tillåter fuktvandring i underliggande material). Silikatfärg är förutom diffusionsöppen, också motståndskraftig mot både syror och UV-strålning. I Sverige har den traditionellt inte haft så stor utbredning men är mycket vanlig inom byggnadsmåleri i Tyskland. Vi har främst erfarenhet av målning av murstockar och spismurar.

Vi använder material och färg som samspelar

Vi väljer alltid beprövade material som samspelar och som håller över tid. För att skapa ett bestående värde är det a och o att välja rätt material som är möjliga att underhålla. Som exempel anser vi inte att det varken är miljömässigt eller ekonomiskt försvarbart att byta fönster och brädfodring efter tjugo-trettio år för att de har nått slutet av sin livslängd. Fönsterbågar tillverkade i tätvuxen kärnfura kan hålla i hundratals år om man löpande underhåller med linolja och linoljefärg. En utvändig träpanel av god kvalitet som målats med slamfärg eller linoljefärg stänger inte in fukt och ruttnar därför inte ut i förtid.