Johan Larsas Snickeri och Byggnadsvård är ett snickeri och byggnadsvårdsföretag baserat i Stocksbo som ligger strax utanför Färila i Hälsingland. Jag som driver företaget heter Jon-Erik Botås.

Vad är byggnadsvård?
Byggnadsvårdsbegreppet började först dyka upp på 70-talet och har sedan dess stadigt växt till en bred rörelse och har idag blivit ett begrepp som kan inrymma en mängd perspektiv. Vissa menar att byggnadsvård är restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader med traditionella metoder och material; andra tänker främst på inredande eller återställande av en byggnad eller lägenhet till en stil från en äldre tidsperiod; den tredje kanske tänker på renovering och byggande med ekologiska och hållbara material. 

Vi tycker dock att Svenska Byggnadsvårdsföreningen sammanfattar det hela bra med att ”byggnadsvård är ett förhållningssätt där man bygger, utvecklar och renoverar med material, konstruktioner och metoder som skapar bestående värden för hus och människor”.